login button

 CALBUD - DEVELOPER
Gackowski, Osina, Węgrzyniak Sp.J.

Biuro Zarządcy

ul. Ściegiennego 25/2, 70-354 Szczecin
tel. 91 43 41 009

AKTUALNOŚCI

« powrót
01.07.2018
Aktualności

Segregacja odpadów

Przypominamy, że w obsługiwanych przez nas wspólnotach od roku 2013 odpady zbiera się systemem selektywnym.  
Każdy mieszkaniec ma w związku z tym możliwość wyrzucenia posegregegowanych śmieci do czterech pojemników:

  1.  pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztycznych, 
  2.  pojemnika na odpady ze szkła,
  3.  pojemnika na odpady papierowe, 
  4.  pojemnika na odpady zmieszane. 

Jednocześnie informujemy o nadchodzącej zmianie w systemie segregacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Odpady gromadzone będą również w pojemnikach na odpady biodegradowalne. W Szczecinie zmiana ta ma być wprowadzona od lipca 2019 roku. 
Więcej informacji o zasadach segregacji odpadów znaleźć można na stronie Ministerstwa Środowiska: http://naszesmieci.mos.gov.pl/