login button  

 CALBUD - DEVELOPER
Gackowski, Osina, Węgrzyniak Sp.J.

Biuro Zarządcy

ul. Ściegiennego 25/2, 70-354 Szczecin
tel. 91 43 41 009

OFERTA

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy zakres świadczonych usług. Ich zakres dopasowywany jest w zależności od potrzeb i specyfiki każdej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa administracyjno-księgowa, w tym w szczególności:

 1. Protokolarne przejmowanie od inwestora lub poprzedniego zarządcy dokumentacji administracyjnej i technicznej nieruchomości,
 2. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty,
 3. Naliczanie i rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali,
 4. Troska o zachowanie płynności finansowej wspólnoty, zlecanie windykacji długów wspólnoty;
 5. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
 6. Przygotowanie i organizacja zebrań wspólnoty,
 7. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty;
 8. Przygotowanie pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez wspólnotę mieszkaniową z wykonawcami i dostawcami,
 9. Ewidencja i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 10. Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi i prawnymi;
 11. Prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali;
 12. Nadzór administracyjny nad pracami firm wykonujących inwestycje i prace naprawcze;
 13. Przygotowanie zleceń określonych przepisami prawa budowlanego a dotyczących stanu technicznego nieruchomości,
 14. Zbieranie ofert, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców i dostawców, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni, ochrony i monitoringu, pogotowia lokatorskiego i konserwatora wspólnoty;
 15. Przygotowanie rozliczeń rocznych kosztów oraz budżetów rocznych,

 

Obsługa techniczna nieruchomości, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z wymaganymi przepisami;
 2. Dokonywanie niezbędnych przeglądów technicznych w celu zapobieżenia zniszczeniom, zalaniom i innym zdarzeniom;
 3. Zlecanie odpowiednim specjalistom przeprowadzenia przeglądów rocznych i pięcioletnich wymaganych przez przepisy prawa budowlanego;
 4. Nadzór nad konserwacją urządzeń małej architektury, placów zabaw,
 5. Zapewnienie na koszt wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofony i inne instalacje);
 6. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości, nad utrzymaniem zieleni,
 7. Nadzór i monitorowanie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości.

 

Kontakt z właścicielami lokali – mieszkańcami Wspólnot:

 • Nasze biuro mieści się przy ul. Ks. P. Ściegiennego 25/2 – czynne codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00; w razie potrzeby istnieje możliwość indywidualnego ustalenia spotkania z Zarządcą w innych godzinach, niż standardowa praca biura;
 • Telefon kontaktowy do biura: 91 43 41 009 – do Państwa dyspozycji jest zawsze księgowa oraz pracownik działu technicznego;
 • Każdy właściciel ma możliwość internetowego sprawdzania salda naliczeń/wpłat swojego lokalu;
 • Obecnie kończymy pracę nad stroną internetową – zamieszczać będziemy tam między innymi bieżące ogłoszenia i informacje kierowane do mieszkańców;
 • Dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej wydajemy indywidualny informator osiedlowy – minimum raz na kwartał. Informujemy w nim o poczynionych inwestycjach, bieżących zdarzeniach, podejmowanych krokach – jednym słowem o wszystkim, o czym mieszkaniec wspólnoty wiedzieć powinien.

 

Wynagrodzenie za zarządzanie/administrowanie

Wynagrodzenie za zarządzanie lub administrowanie ustalane jest każdorazowo w ramach negocjacji a cena ostateczna uzależniona jest od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania w instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań mieszkańców.